Karl Broekaert

Karl werkte lang professioneel als audio-technicus in de muziekindustrie. Via in-house development schoolde hij zich op eigen houtje om naar FileMaker ontwikkelaar. Ondertussen behaalde hij het FileMaker 18 Certificaat.