Regie of fixed price?

Veel samenwerkingen starten inderdaad aan een vast budget. Naarmate het vertrouwen groeit en het project uitbreidt, evolueren we vaak naar een samenwerking in regie. Om aan een vast budget te kunnen werken, is er immers een duidelijk omschreven opdracht nodig die bepaalt wat er wel en wat er niet binnen dat budget kan worden gedaan. Het schrijven van die analyse vraagt tijd en heeft ook een kost. Eens het budget is bepaald, ligt ook het bereik (of de ‘scope’) van het project vast. Wijzigingen aan de scope impliceren wijzigingen aan het budget. De verhouding tussen budget, scope en timing wordt ook de “project management driehoek” genoemd.

Project management driehoek

Als je aan één van de hoeken iets wijzigt dan heeft dat een impact op de andere twee hoeken. Als bijvoorbeeld de scope van je project wijzigt (je wil wat extra rapporten of een knopje hier of daar…), dan moet je ermee rekening houden dat dit een meerkost betekent en dat dit meer tijd vraagt. Negeer je die verhouding en verwacht je toch meer voor hetzelfde budget en/of in dezelfde tijdspanne, dan heeft dat onvermijdelijk een gevolg voor de kwaliteit van het resultaat.

En laat er nu net één fenomeen zijn dat erg gangbaar is in software development, namelijk “scope creep”. Vaak is het maar wanneer de eerste schermlayouts zijn gemaakt, dat de ideeën komen: “o hier nog een grafiekje bij, kan dat? Kunnen we dan van hier ineens doorklikken naar daar? Is dat ook gesynchroniseerd met mijn iPhone etc… etc…”.

Werken aan een fixed price impliceert dat we zo’n vragen telkens opnieuw moeten parkeren of vertalen in een nieuwe analyse en een nieuwe budgetronde. Daarmee verliezen we tijd. En laat nu net FileMaker een programma zijn waarmee je razendsnel dingen kan maken. Vaak (maar niet altijd!) is de tijd die we nodig hebben om een analyse te maken van een nieuwe vraag bijna hetzelfde als de tijd waarmee we het ook echt kunnen laten werken in FileMaker. Veel klanten zien dat ook en geven na verloop van tijd het vertrouwen om in regie aan hun projecten verder te bouwen.

Onze garanties op een tevreden samenwerking in regie: wij presenteren minstens één keer per maand een gedetailleerd activiteitenrapport en we geven garantie op onze programmatie. Bugs fixen we kostenloos tot twee maanden na oplevering.