Spoor 2

Spoor2 is een maatwerkbedrijf. Dat betekent dat zij mensen kansen geven die op de gewone arbeidsmarkt niet aan de slag kunnen. Ze leiden hen op, leren hen teamwerk ervaren en brengen hen een werkritme bij. Het doel is hun werknemers te laten doorstromen naar de reguliere economie. Spoor2 gelooft dat mensen kansen moeten krijgen. Zij hebben een ambitieus groeiplan uitgeschreven om een betere opvolging te bieden aan hun medewerkers.

De Groeiplanapp tilt de begeleiding naar een hoger niveau. Op basis van regelmatige observaties bepaalt men gezamenlijk doelen. Een logisch gefaseerd groeitraject is de leidraad. Dankzij de Groeiplanapp kunnen ze hun medewerkers op maat uitdagen en opvolgen. De app zorgt er ook voor dat alle begeleiders een beter inzicht krijgen in de noden van hun medewerkers. Daarnaast is er via de app een duidelijk kader vastgelegd voor begrippen zoals kennis, vaardigheden en attitudes.

Dankzij het gebruik van webdirect en schaalbare lay-outs konden we het mogelijk maken om de input en data ten allen tijde beschikbaar te stellen vanop gelijk welk toestel. De intuïtieve vormgeving maakt dat de app gemakkelijk is in gebruik. Daarnaast is het mogelijk om via een aantal parameters de app voor andere organisatiestructuren in te schakelen.

Met de Groeiplan app volgen we de groei van onze mensen op en weten we steeds de juiste focus te leggen in de begeleiding. Kennis, vaardigheden en attitudes zijn niet langer een vaag gegeven, maar worden planmatig opgevolgd en de vele observaties vormen de basis voor een boeiend gesprek met elke medewerker over hun groei. Groeien gebeurt immers stapje voor stapje. Een sterk persoonlijk plan opstellen rond iemand zijn persoonlijke ontwikkeling, wordt nu een stuk eenvoudiger. We zijn fier dat onze begeleiders nu enthousiast aan de slag gaan met de app die ClickWorks voor ons bouwde.

Wouter Bluekens

Personeelsverantwoordelijke