De Watergroep

Toen De Watergoep (destijds nog de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) ons in 2010 contacteerde voor support voor haar diverse FileMaker projecten was het alle hens aan dek. Letterlijk duizenden afzonderlijke FileMaker bestanden, afkomstig van de diverse lokale directies, moesten worden omgezet naar versie 11. Door het inzetten van bijna ons volledige team en met een batterij QuicKeys macro’s zijn we erin geslaagd om de klus te klaren binnen de vooropgestelde termijn. De positieve samenwerking met de FileMaker-werkgroep van De Watergroep was daarbij cruciaal.

Het resultaat: alle bestanden zijn nu in kaart gebracht, beveiligd via Active Directory (Single-Sign-On) en zijn centraal gedeeld op virtuele servers. FileMaker wordt nu door De Watergroep zeer strategisch ingezet voor welbepaalde specifieke projecten. ClickWorks is complementair met het interne FileMaker-team.

Key facts

  • Migration of 2000+ FileMaker Databases
  • 700+ FileMaker users

Technology

  • FileMaker
  • E-ID plugin
  • XML/XSLT
  • ODBC

ClickWorks is a highly reliable and flexible partner.

Bert De Winter

hoofd ICT