Aqualab Zuid

Aqualab Zuid verwerkt in haar lab elke dag tot 1.000 flessen met watermonsters uit heel Zuid-Nederland. Meer dan zestig monsternemers zijn dagelijks op pad met een iPhone of iPad. Ze syncen hun planning en scannen de monsters die ze op de diverse locaties nemen. Daarvoor doen ze een beroep op de veelzijdigheid van het FileMaker platform: Filemaker Go voor de tablets, FileMaker Pro en WebDirect voor de opvolging en de planning en FileMaker Server voor de integratie met hun LIMS (Lab Information Management System).

ClickWorks is sinds 2015 kind aan huis bij Aqualab. Samen bouwden we een ecosysteem van slimme ‘apps’ voor alle aspecten van de waterkwaliteit: monstername te land en ter zee, hydrobiologie, materiaalbeheer enzovoort.

Key facts

  • 1000 samples per dag via FM Go naar Lab
  • 60+ mobiele gebruikers
  • ecosysteem van apps

Key features

  • FileMaker Go op iPhone en iPad
  • Sync van planning en monstername
  • Integratie met SQL-based LIMS

Technology

  • FileMaker Pro
  • FileMaker Go
  • SQL Server
  • data API

Vroeger waren we iedere dag wel bijna twee uur kwijt aan papierwerk, maar nu worden de gegevens van ieder monster ter plekke gescand met behulp van een iPhone, waarna ze automatisch worden gesynchroniseerd met het laboratorium. Hierdoor kunnen we meteen beginnen met de analyse zodra de monsters zijn afgeleverd.

Arno van Vugt

hoofd ICT